Languages

Bescherming van het kind en van de jongeren

Sinds verschillende jaren heeft DISOP samenwerkingstructuren opgezet met de partners in België die zich ook inzetten voor ontwikkelingsprojecten in de derdewereldlanden. Op basis van contractuele overeenkomsten, is DISOP tot samenwerking overgegaan met deze organisaties. In 2010 konden ook een aantal projecten rond de bescherming van het kind en de jongeren rekenen op de steun van DISOP.

Voor heel wat van deze organisaties, kan je bijkomende informatie bekomen op hun eigen website. Een groot deel van deze projecten werd in detail besproken in de jaarverslagen 2008 en 2009. In de hierna volgende tekst beperken we ons tot een korte beschrijving van de projecten. Voor meer informatie kan men altijd terecht op de respectievelijke websites.

  • Met CARE werd reeds veel jaren samengewerkt voor steun aan kinderopvang in het kindertehuis Saranalaya in India. Kinderopvang en begeleiding zijn er de essentie.
  • Samenwerkingsproject Kanyirabana (centrum voor opvang van weeskinderen) in Rwanda.
  • Met Oradea (Roemenië) hebben wij reeds een jarenlange samenwerking met het centrum voor autisme (meer informatie op www.vzworadea.eu).
  • Eveneens een belangrijk project is het Institut Technique-Professionnel Balico (ITPB / begeleiding en vorming van jongeren), gevestigd in de streek van Boende, Congo. Een andere actie in Congo is deze in de streek Mbandaka met als doel ondersteuning te bieden aan lokale projecten voor onderwijs aan jongeren en ontwikkeling van primaire gezondheidsvoorziening.

Opvang van weeskinderen in Rwanda

In Rwanda bestaat het samenwerkingsproject Kanyirabana: centrum voor opvang van weeskinderen.

Kinderopvang met CARE in India

Met CARE werd reeds veel jaren samengewerkt voor steun aan kinderopvang in het kindertehuis Saranalaya in India. Kinderopvang en begeleiding zijn er de essentie.

© 2019 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login