Languages

Gezondheid en sociale sectoren

Sinds verschillende jaren heeft DISOP samenwerkingstructuren opgezet met de partners in België die zich ook inzetten voor ontwikkelingsprojecten in de derdewereldlanden. Op basis van contractuele overeenkomsten, is DISOP tot samenwerking overgegaan met deze organisaties. Ook in 2011 heeft DISOP verder een reeks projecten gesteund, die betrekking hebben op de gezondheid, de oprichting van dispensaria, de ontwikkeling van rurale hospitalen en de opvang van gehandicapten. Dit soort projecten wint aan belang binnen onze organisatie, aangezien zij beantwoorden aan een sterk toegenomen nood. Voor heel wat van deze organisaties, kan je bijkomende informatie bekomen op hun eigen website. Een groot deel van deze projecten werd in detail besproken in de jaarverslagen 2008 en 2009. In de hierna volgende tekst beperken we ons tot een korte beschrijving van de projecten. Voor meer informatie kan men altijd terecht op de respectievelijke websites.

Een opvangtehuis in Chili: Casa Betalpu

Een partner van DISOP in Chili is Maarten Koch. Uit Stabroek, hij zet zich sinds 1987 in voor minstbedeelden in Chili: www.betalpu.be

Medisch centrum te Labason in de Filippijnen

In Labason (Mindanao), heeft DISOP een partnerschap met Prof. Dr. Jan De Lepeleire van de KU Leuven. Het gaat hier om de bouw en verdere ontwikkeling van een medisch centrum: www.labasonhealth.com.

 

De steungroep Piccaro, voor Haiti

De steungroep Piccaro is geleid door Dr. Gerlant van Berlaere.

Meer infor vindt u op www.piccaro.be

 

Msc Santo Domingo, voor Haïti

Pater Rafael Rodriguez leidt de MSC Santo Domingo organisatie.

Bestrijding slaapziekte in Zambia

Reeds verschillende jaren wordt er zeer hard gewerkt rond bestrijding slaapziekte in Zambia. Een samenwerkingsakkord werd ondetekend met Dr. Louis van Hecken.

Onderwijs en gezondheidsvoorziening in Mbandaka in RDCongo

Een actie in Congo is in de streek Mbandaka met als doel ondersteuning te bieden aan lokale projecten voor onderwijs aan jongeren en ontwikkeling van primaire gezondheidsvoorziening.

Samenwerkingsproject met Herman Van Dijck, msc in Zuid-Afrika

DISOP heeft een samenwerkingsproject met Herman Van Dijck, msc in Zuid-Afrika, vooral werkzaam in Tshwaranang Hospice in Midrand, City of Johannesburg Region A, Gauteng Provence.

 

Medisch hulp en educatie in Gambia

DISOP steunt een project van medisch hulp en educatie in Gambia. Op hun website www.picca.be kan u uitvoeirig verslag bekomen over hun werking, gestart reeds in 2003, en dit via onderwijs en vorming.

 

© 2019 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login