Languages

Voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling

DISOP bestrijdt de honger in de wereld en de opwarming van de aarde. Een groot deel van de projecten (42 projecten) van DISOP draait rond het opstellen van een beleid op het gebied van voedselzekerheid voor geïsoleerde en minderbedeelde bevolkingsgroepen. Dit beleid gaat altijd gepaard met acties voor duurzame ontwikkeling en dus met aandacht voor de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en het milieu. Produceren om te produceren hoort hier niet thuis. Er wordt geproduceerd om het voedingsniveau te verbeteren en zeker te stellen en om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De strijd tegen de huidige en potentiële ecologische catastrofen staat daarbij centraal. De Draad van Ariane die loopt doorheen al deze projecten, is deze van de “tewerkstelbaarheid”, de promotie van duurzame tewerkstelling.

DISOP Filippijnen

Voor het programma van DISOP op de Filippijnen, verwijzen wij u graag door naar de website van DISOP Filippijnen. 

Landbouwontwikkeling in RCA

In de Republiek Centraal-Afrique, is SIKEM reeds verschillende jaren actief op het vlak van landbouwontwikkeling: www.SIKEM.be

Voedselzekerheid en basisvorming in Boulzoma, Burkina Faso

Reeds vele jaren is er ook een samenwerking met Burkina Faso. Johan Proot heeft vooral grote zorgen rond voedselzekerheid en basisvorming in Boulzoma.

Integraal ontwikkelingsproject in San Miguel-Ixtahuacan, Guatemala

In deze streek van Guatemala, in overleg en samenwerking met de projecten voor landbouwvulgarisatie van DIFAM, wordt hiermee nog een meer algemene project opgezet, die wordt gecoördineerd door Pater Eric Gruloos en Patrick Van Speybroeck, en die andere aspecten van de duurzame ontwikkeling vooropstelt.

Consolidatie van het netwerk van landbouwvulgarisatie in het noordoosten van Brazilië

Via dit project bereikt DISOP rechtstreeks 15.000 gezinnen van kleine landbouwers, verspreid over 69 gemeenten in het noordoosten van de deelstaat Bahia. Een aanzienlijke doelgroep! Dankzij dit project profiteren deze boeren van een permanente en kwalitatief hoogstaande service op het gebied van landbouwvulgarisatie, waardoor ze hun productie en hun productiviteit op duurzame wijze kunnen verhogen. Deze service zal tegen eind 2012 bovendien bijna volledig financieel autonoom kunnen opereren. Het zijn daarenboven de boeren zelf die deze dienst zullen beheren.

Plattelandsontwikkeling in Minas Gerais, Brazilië

Dit project rond integrale plattelandsontwikkeling bereikt 3500 landbouwers, afkomstig van 6 gemeenten in de streek van Januaria (Minas Gerais). Het is de bedoeling deze boeren een waaier aan diensten aan te bieden, die ertoe moeten bijdragen hun voedingsautonomie te verbeteren en met respect voor het milieu.

© 2019 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login