Languages

Strategisch Comité van DISOP

Het Strategisch Comité van DISOP is een informeel orgaan dat ongeveer zes keer per jaar vergadert ter ondersteuning van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van DISOP bij het vastleggen van de grote beleidskeuzes van onze organisatie op middellange en lange termijn.

Momenteel is zijn samenstelling de volgende:

Voorzitster: Ingrid SWINNEN (inswin@gmail.com)

Leden: Stijn CAEKELBERGH, Theo MEYERS, René VERBESSELT.

© 2024 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login