Languages

DISOP steunt de promotie van een landbouwschool in het Noordwesten van Kameroen (Engelssprekend), met tegen einde 2013 vorming en opvolging van 172 jonge landbouwers en 390 families in nieuwe landbouwtechnieken, gebaseerd op hun realiteit!

Het “Agricultural Training Project (ATP)”, een initiatief van het bisdom Kumbo sinds 1999, is een vormingsproject in landbouw. Het ATP heeft een ‘vormingsteam’ met als taak de vorming van ongeveer 35 jongeren per jaar en een ‘landbouwvoorlichtingsteam’ dat de jongeren en hun families opvolgt op hun boerderijen. Elke leerling wordt gevormd om op zijn beurt landbouwvoorlichting te geven aan zijn familie, zijn vrienden en zijn lokale gemeenschap. Het ATP legt een bijzonder accent op het zich organiseren in groep.
Dit project werd tot en met 2010 gesteund door de Belgische NGO ‘Broederlijk Delen’. DISOP zet dit werk verder sinds 2011.

In 2011 is DISOP begonnen met het integreren van de pedagogie van het alterneren in de ATP vorming. 162 jonge landbouwers werden gevormd door het ATP in hun vormingscentrum in Mbiame. 162 jongeren, 140 families en 15 boerengroepen worden opgevolgd op hun boerderijen en in hun dorpen door het landbouwvoorlichtingsteam van het ATP. Het inkomen van 66% van de jongeren die de ATP vorming hebben gevolgd is gestegen met ongeveer 40%. Bijgevolg worden deze jongeren minder afhankelijk van hun ouders, hun koopkracht stijgt, ze kunnen investeren in hun boerderijen en hun levensstandaard verbetert.
Einde 2013 zal het ATP beheerd worden door een lokale vereniging.

 

© 2022 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login