Languages

Heropbouw

Nieuws van de actie ”Solidariteit met de slachtoffers van tyfoon Haiyan (Solidariteit Families Tacloban)”.

Op dit ogenblik heeft de hulpactie voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan ruim 82.800 euro opgebracht. Hartelijke dank aan alle weldoeners!

Dit geld zal gebruikt worden voor de wederopbouw van de huizen van de getroffen families en voor het heropstarten van hun economische activiteiten.

Bij de wederopbouw van hun huizen zal DISOP erover waken dat de nieuwe woonsten meer tyfoonbestendig zijn. Tyfoons zijn een steeds weerkerend fenomeen op de Filippijnen. Door de klimaatsveranderingen zullen zij in aantal en in intensiteit enkel maar toenemen. Het is dan ook weinig zinvol de families te helpen hun gammele huisjes weer op te trekken. Na de doortocht van een volgende tyfoon kunnen ze dan weer herbeginnen. Het is daarentegen noodzakelijk dat ieder gezin over ten minste een versterkte kamer kan beschikken, waar ze kunnen schuilen en waar ze hun bezittingen in veiligheid kunnen brengen. De rest van het huis kunnen zij zelf aan- of bijbouwen.

De landbouwers zijn hun oogst kwijt en hun zaai- en plantgoed. Ook zij hebben financiële hulp nodig voor het zaaien en planten voor het komende seizoen en om opnieuw met een kleine veestapel te kunnen starten.

Op 12 januari vertrok Kathleen Deckmyn met veel moed terug naar de Filippijnen voor een missie van een maand.

Psychologisch gezien zal het voor haar zeer zwaar zijn om dit alles te herbeleven, maar het was haar vrije keuze.

Zij zal onze partners daar ontmoeten en samen met hen de beste strategie uitzoeken, zodat het geld van deze solidariteitscampagne zo optimaal mogelijk kan gebruikt worden om tegemoet te komen aan de noden van de armsten.

Bij haar terugkeer zullen wij jullie verder op de hoogte brengen van dit actieplan.

Wij houden eraan om al onze schenkers op de hoogte te houden en ze te laten weten waar het geld dat ons toevertrouwd werd aan besteed wordt.

 

De ploeg van DISOP

 

Hier is een video van een Filippijnse partner, PRRM.

© 2018 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login