Languages

Universiteiten

DISOP heeft ook op het universitaire vlak verschillende vormen van samenwerking gerealiseerd. Deze samenwerking is vooral gestart vanuit contacten die reeds vele jaren bestaan tussen DISOP en een aantal universiteiten op het Europese continent. Zo onder meer met de Katholieke Universiteit van Leuven, de Lessius Hogeshool in Antwerpen, de UIC (Internationale Universiteit van Catalonia (Spanje), de Universiteit van Lille (Frankrijk), de universiteit van Tours (Frankrijk). Deze samenwerking situeert zich zowel vanuit de werking SIMFR (landbouwscholen) als deze inzake algemene opleiding in het kader van hoger- en universitaironderwijs. Het was begin van de jaren ’90, na de val van de muur van Berlijn, dat DISOP resoluut de keuze heeft gemaakt om het ambitieuze en tevens gedurfde project te starten van de oprichting en de bouw van een nieuwe privé-universiteit in Polen, te Czestochowa: de Akademia Polonijna. Met de bijzondere steun toen van de Vlaamse Regering is dit gelukt. De Universiteit is steeds maar gegroeid, en verschillende universiteiten zijn gaan samenwerken met Czestochowa. Sinds 15 jaar, zijn duizenden studenten afgestudeerd, en dit zowel van Poolse, Oekraïense, als van andere Centraal-Europese herkomst en verschillende andere landen. Op dit ogenblik wordt verder gewerkt in de Akademia Polonijna, en vervolgt DISOP eveneens zijn samenwerking op het universitaire vlak in Kameroen, vervolgens ook in Oekraïne, en een derde samenwerking die verspreid is over 5 landen van Latijns-Amerika, en dit in het kader van onze samenwerking met de ontwikkeling van de MFR (Maisons Familiales Rurales) in deze landen.

© 2019 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login