Languages

Raad van Bestuur van DISOP

De Raad van Bestuur beheert DISOP. De Algemene Vergadering benoemt de leden ervan voor een termijn van 3 jaar. De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de Voorzitter of door twee bestuurders.

Momenteel is zijn samenstelling de volgende:

Voorzitter: René VERBESSELT (rene.verbesselt@med.kuleuven.be)

Penningmeester: Hilde VANGINDERTAEL (hildevangindertael@telenet.be)

Secretaris: Rita CLEUREN (rit.cleuren@skynet.be)

Leden: Jean-Louis BOONE  (boone.machiels@gmail.com).

© 2024 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login